הכל על אסטרולוגיה

אסטרולוגיה קבלית- חלק ב'

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, יצחק אהרון
לאורך ההיסטוריה היהודית לימדו חכמי הקבלה על הקשר שבין המזלות וחודשי השנה כך שלכל חודש שויך מזל. בואו ללמוד על המזל שלכם.

מאז ימי בראשית חיפש האדם את ייעודו ומטרת קיומו בעולם. שאלות כבדות משקל בסוגיות היעוד, התיקון, המזל והגורל מהדהדות במוחו של כל בר דעת והכמיהה לכך נתגשמה בין השאר בשמים. לאורך ההיסטוריה היהודית לימדו חכמי הקבלה על הקשר שבין המזלות וחודשי השנה כך שלכל חודש שויך מזל (ר' מדרש תנחומא פרשת שלח לך). האסטרולוגיה הקבלית, שמקורה ככל הנראה בבבל העתיקה עומדת על הקשר שבין תהלוכת גלגלי הרקיע והשפעתם על המתרחש בארץ. בזוהר הקדוש נאמר כי הקב"ה הוא כלל ומערכת הכוכבים והמזלות הם הפרט והכלל גדול מהפרט ויכול האל לבטל אותם בכוחו ואע"פ שכוח המזלות גדול מאוד הנה יש עליהם כוח עליון הוא כוח השם יתברך. וממשיך הזהר: אין לך אדם שאין לו שעה כלומר מזל שיוכל להועיל או להזיק לו לפי שעה. רבי נחמן אומר: "כל עשב ועשב יש לו כוכב ומזל וכל כוכב ומזל מקבל כוח מהכוכבים שלמעלה ממנו והעליון מהעליון ממנו עד שמקבלים מהשרים העליונים והם כולם מקבלים משורש הכל שהיא – דבר השם כמו שכתוב: "בדבר ה" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם". 

במאמר הבא אציג בפניכם את עמדת הקבלה בבואה לעמוד על הקווים המנחים המאפיינים כל מזל החל מדרכי תיקון, דרך אותיות שולטות וכלה ביסודות הטבע. יובן למעיין בנאמר כי כל האמור הינו בבחינת קצה הקרחון הואיל ונושא זה מורכב ומסועף לאין ערוך. 


מזל דגים – חודש אדר.
באופיו רגיש ומבין את נפש האדם. יכולת הסתגלות למצבים ולנסיבות. סבלני ומגלה יכולת הזדהות עם מצוקת הזולת. סלחן וותרן בשל נפשו הגמישה. נוטה לדואליות רגשית ולסתירות. אהבה ודחייה מעורבים בהם יחדיו. נשמתו גבוהה מאוד ונקשרת עם הרוחניות ופחות עם החומר. אוחז במידת הענווה והצניעות. נפשו ססגונית ומגוונת ויכולה להתפרש לחיוב או לשלילה (חולמנית או ארצית, ישר או שקרן). רגישות לשינויים במזג האוויר ובחילופי עונות. שייך ליסוד המים ולשבטים אפרים ומנשה(אדר א' ואדר ב') בניו של יוסף שבורכו ע"י מלאך "וידגו כדגים שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם". שנאמר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין". כלומר: מזרעו של יוסף המוגן מעין הרע. פרוש המילים "עלי עין" משמע מעל לעין הרע. אותיות שולטות: ק/ג. אות החודש ק': מסמלת את הצחוק וההומור. כמובא בספר היצירה: "המליך אות ק' בצחוק וקשר לו כתר וצירפן זה בזה וצר בהן דגים בעולם ואדר בשנה"(פרק ה'). קדושתה מעניקה את הכוח לשלוט בפחדים ובחרדות ומכאן שורש מנהג ההתחפשות בפורים. טומנת בחובה את הכוח להתעלות נפשית מעל לגוף ולחומר. אות הכוכב ג': כוכב צדק. מסמלת את גמילות החסדים. נמצאת לפני האות ד' ובמשמעותה גומלת לדל מזל, שפע, ברכה והגנה רוחנית. 

שיעור ותיקון: לפתח ולהעמיק את הקשר הפנימי עם הנשמה. לחקור את הפנימיות וללמוד את תורת הנסתר. בשל הרוחניות הגבוהה עליו להיזהר מאשליות ומניתוק מהמציאות. לעמול על מנת להתגבר על הרגשנות (להבדיל מרגישות) כלפי עצמו וכלפי הזולת. הרגשנות מעוררת בו כאב עמוק המעכב את ההתפתחות והגשמת המטרות, לכן יש לראות את התמונה הכוללת תוך שימת דגש על האמת הרוחנית ללא ויתורים ופשרות. הפחד והערפול הם תוצאה של חוסר יציבות ובריחה מהמציאות. חולמנות, בלבול, תלות ורגשות אשם כל אלה מעכבים את ההתקדמות. יש לתקן מידות אלה שאם לא כן ישקע מטה אל עולם של חוסר ודאות. אז קדימה להתחזק ולתת דרור לשפע הרוחניות שלכם להפריח את העולם הגשמי. 

מזל סרטן – חודש תמוז.
טיפוס ביתי השואף לביטחון ולמסגרת יציבה. עוצמת רגשות גבוהה לכן נוטה לרגשנות יתרה עם נטייה למצבי רוח משתנים. אינו סובל ביקורת אפילו אם היא בונה. עשוי להיות פזיז, מופנם, חסר יציבות, עצבני, פחדן, פגיע וכפייתי. כל זאת מפני הפחד לצאת מהשריון ולהיפתח בפני הזולת. אולם יש בכוחו להיות חם, רגיש ומודע לצרכי הזולת. נצמד לעולם החומר מפאת הפחד ותחושת חוסר ההגנה על עתידו ועתיד הקרובים לו. שייך ליסוד המים (כוח התאווה) ולשבט ראובן. אותיות שולטות: ת' / ח'. אות החודש ח': מסמלת את מצד אחד את החיטוי והטהרה (חיובי) ומצד שני את החטא (שלילי). אות הכוכב ת': כוכב לבנה. בבחינת סוד מכוסה. אינו מגלה עצמו בקלות לזולת. 

שיעור ותיקון: לצאת מהקליפה המגוננת ומהשריון המכסה את הרגש. להשתחרר מהגאות והשפל הנפשיים. ללמוד לחזק ולהעצים את האור הפנימי כדי לא ליפול לתהומות חשוכים. למצוא את הדרך לטפס מעלה לפסגת השמחה ומילוי הנשמה. לפתח את המנטאליות השכלית וללמוד להשתמש במנגנונים שכליים ולא רק רגשיים. ללמוד לפעול מהראש ולא רק מהלב ובכך יוכל להתמודד עם המרירות והייסורים. הלב החם, הרגישות וההזדהות האמיתית עם מצוקת הזולת מלמדים על אדם הומאני. לכן חשוב לתעל זאת לאפיקים נכונים שיש ביכולתם לסייע לחברה. כגון: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וחינוך. 


מזל עקרבחודש חשוון.
רגש עז, סוער וקיצוני. חי במתח פנימי ומסוגל לשמור על איפוק רגשותיו. מונע בעיקר ע"י האינטואיציה ותחושת הבטן במקום המחשבה וההיגיון. בעל רגשות קוטביים מאוד כגון: אהבה חושנית ועיוורת היכולה להפוך לטראגית הרסנית ודרמטית. ההרגשות משתנים ללא ביקורת המודעות השכלית ולכן נוטה להרס אימפולסיבי. בסערת רגשות יטיח האשמות ויתנצח עם הזולת ללא כל מגבלות ומעצורים. הצורך להשיב מלחמה שערה מצוי עמוק בעוכריו והוא אינו נשלט. גם אם הוא יודע שבסוף זה יהיה לו לרועץ. העקרב הוא טיפוס סגור ומרוחק השומר סודותיו בקנאות רבה. עם זאת יש בו קסם אישי יוצא מגדר הרגיל. הוא עשוי להקרין כוח אנרגטי חזק מאוד על הסובבים אותו כך שיוכלו ליפול בקסמיו. בשל עוצמתו הרגשית האדירה וכוחו המהפנט ניתן להתחבר ולהמשך אליו ובו בזמן להרגיש לא נוח במחיצתו. יודע לחדור לעומק העניינים ולהשיג את שאיפותיו ותאוותיו לטוב ולרע. שייך ליסוד המים ולשבט דן. אותיות שולטות ד / ן. אות החודש נ': מסמלת חמישים שערי קדושה (בחיוב) וחמישים שערי טומאה(בשלילה). מייצגת את כוח הבחירה החופשית מחד התעלות רוחנית ומאידך נפילה לתהום. אות הכוכב ד': כוכב מאדים שידוע ככוכב המלחמה והאות ד' השולטת עליו מייצגת את העוני, הדלות והריקנות. מכאן שמי שיוצא למלחמה ממילא חש את תחושת החיסרון כי מי שליבו מלא ומסופק אינו ממהר להילחם.

שיעור ותיקון: להגיע לשליטה עצמית ורגשית. ללמוד כי האויב המר היא המלחמה עצמה ולא הזולת בו הוא שש להלחם. למתן את הכעס והשנאה היוקדת ולהמירם ברחמים ואהבה. במילה עקרב נמצא את המילה קרב ולכן חשוב לוותר על ההתנצחות והמחלוקות, הם אינם תורמים כלל. לשלוט במחשבות ובתגובות. לדעת להרגיש חלשים ולהבין כי כוח רגשי אמיתי נבנה ממקום של חולשה. האהבה אינה חייבת להיות מייסרת. דעו כי יש יתרון לאהבה הבאה מסבלנות ומקבלה עצמית. ללמוד לקבל ביקורת ללא תנאי גם אם היא אינה נוחה לכם. להיות רגישים ולא אימפולסיביים ולדעת כי בפשרה ובחמלה נמדד אדם גדול.

מזל מאזנייםחודש תשרי.
הססן ופשרן. מתנהג באיזון ואינו ממהר לשפוט. באופיו גמיש ומתחשב בזולת. חברותי, אמין נעים הליכות ואהוב על הבריות. קשה לו לחיות בגפו וקיים בו צורך חזק ביצירת קשרים קרובים. חסר בטחון ונוח להשפעה. דוגל בשוויון ובחוסר אפליה. לכל הצעה שתוצע יגיב בחלופה ויציע אפשרות נוספת. לרוב מבולבל וחושש לשגות ולכן יהפוך בעיה פשוטה לבעלת מימדים חסרי פרופורציה אשר יגרמו לו לשקוע בספקות וחרדות. שייך ליסוד האוויר ולשבט אפרים. אותיות שולטות פ / ל. אות החודש ל': מסמלת את הצורך באיזון ובצדק. מאזניים נבראו ע"י האות ל'. אות הכוכב פ': כוכב נגה המשויך לספירת תפארת. נעימות, אסתטיקה, אמנות טעם טוב וקסם אישי רב.

שיעור ותיקון: לא לפחד לטעות. לדעת כי הצלחה צומחת מכישלון. לא לצפות יתר על המידה כדי לא להתאכזב. להיפתח אל הזולת ללא תנאים מוקדמים וללמוד כי כאשר הלב סגור הוא מזמן אכזבות. לוותר למען אחרים ללא ציפייה לתמורה. לא לנטור טינה ולשחרר כעסים. להפסיק להתלונן על כמה אתם עושים ונותנים. זה מרחיק, מתיש וגורם לאי נחת בסביבתכם. הניחו את כל הקלפים על השולחן והתרחקו ממניפולציות אשר בסופו של דבר פוגעות בכם.

מזל תאומיםחודש סיון.
חברותי, מעניין, מקסים וקליל. נעים לשהות במחיצתו ומקרין שמחת חיים. אינטליגנציה שכלית גבוהה מעל הממוצע. מבין ומעכל מצבים ויודע להגיב באופן מיידי למתרחש. הואיל ומחשבתו מפותחת, חדה ומהירה הוא ניחן בכושר שכנוע ותקשורת גבוהים ביותר. חסר מנוחה ונמצא בתנועה, דברן ועלול ליפול למצבי רוח משתנים. נראה כי שני אנשים פועלים בו במקביל. בעל שתי דמויות. האחת כלפי חוץ והשנייה כלפי פנים. חסר סבלנות ושטחי. אינו יורד לעומק העניין ומסתפק בהתפרסות רחבה על מגוון נושאים באורח בלתי ממוקד. מאופיין בדואליות המצביעה מחד על היכולת לראות את שני צידי המטבע באורח בהיר ומאידך לשנות גישה ולהציע חלופה כאילו הקודמת לא הייתה קיימת. שייך ליסוד האוויר ולשבט לוי. אותיות שולטות ר / ז. אות החודש: ז' עולם המעשה, מזון רוחני וגשמי, עולם המלכות. אות הכוכב ר' בראה את כוכב מרקורי (כוכב חמה) המייצג את החיבור והתקשורת בין העולם הגשמי לרוחני.

שיעור ותיקון: ללמוד לרסן את הצורך בסיפוקים מידיים. לפתח מחויבות עמוקה לערכים ולמערכות יחסים עם הזולת. לדעת כי אמת יש אחת בלבד ולהיות נכון להתחייב לה מבלי חשש להחמצת הזדמנויות. לפתוח את הלב לזולת ולהרגיש אותו מתוך סבלנות וסובלנות. לראות בעולם הרוחני צוהר לקבלת שפע הממלא כל מחסור וללמוד לחפש שינויים והתנסויות חדשות הקשורים בחיי החברה. להשתמש בחופש בצורה ראויה ומעגנת. לעבוד על יציבות ויצירתיות צעד אחר צעד עד שתתגלה תחושת החופש הנובעת מהכרה בצורך למשמעת עצמית.

מזל דליחודש שבט.
מפתיע ולא שיגרתי. פורץ מסגרות וגבולות. סקרן ומגלה עניין בייחודיות רעיונית בשל חשיבה אנליטית מפותחת. חש צורך עז בהתחדשות בחופש ובעצמאות. אוהב אנשים אך נבדל מהם. למול חביבותו הרבה ויכולתו לתקשר עם הסביבה קיים חוסר ברגישות למצוקת הפרט ולקשייו. הייחודיות הקיצונית שבו עושה אותו למיוחד ושונה ולכן לא ניתן להתעלם ממנו. דואג להימצא במרכז העניינים ולהיות מסמר בכל מפגש חברתי. שייך ליסוד האוויר ולשבט אשר(מאשר שמנה לחמו). אותיות שולטות צ / ב. אות החודש: צ' מסמלת כשמה צדיק ומבטאת את יכולתו של הצדיק לנווט בין שני העולמות הרוחני והגשמי ומוציא לפועל את הטוב הגנוז בתוכו במגע עם הבריות. אות הכוכב: ב' כוכב שבתאי המשפיע גם על מזל גדי. התבוננות פנימה מכוח המחשבה והבינה.

שיעור ותיקון: לראות את התמונה הכוללת ולהתמקד בעיקר ולא בתפל. ללמוד להודות בטעויות ולא לחשוב שאתה תמיד צודק. לשחרר, להבליג ולסלוח כך תוכל לפתח גמישות מחשבתית וסובלנות לזולת. הענקת חסדים ואהבה אמיתית ללא תנאים או שיקול דעת של אינטרסים אישיים. לפתוח את הלב ואת הרגש לנתינה לשם נתינה. השאיפה המתקדמת לשוויון ולצדק נובעת מתוך אמת גדולה הטבועה בך. עליך לתעל זאת לאפיקים חיוביים המועילים במישרין לכלל ובעקיפין לך, בבחינת " שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל-פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְּרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ".

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון


מאמרים קשורים

Back to top button