מזל בתולה

מזל בתולה- השיעור והתיקון על פי הקבלה

מערכת אלטרנטיבלי
כל המאפיינים של המזל כולל התיקון, השיוך האסטרולוגי והקשרים נוספים על פי תורת הקבלה.

קבלה: 
בספר קבלי עתיק ששמו ספר יצירה כתוב לאמור "המליך [כלומר, האלוהים] אות "יוד" וקשר לה כתר וצר בו: מזל בתולה בעולם, וחודש אלול בשנה, וכליה שמאלית בנפש". מכאן נובע כי קיים קשר קבלי מיסטי בין האות "יוד" ובין מזל בתולה בשילוב עם חודש אלול.


מזל בתולה והאות "יוד":
תורת הקבלה רואה באות "יוד" [י] כאילו הייתה ידו [יוד] הפשוטה של האלוהים המעניקה חיי נצח לצדיקים. האות י' הינה הבסיס לכל שאר האותיות וזאת משום צורתה שעשויה להיות כלולה בכל אות ואות. כמו כן משמשת האות י' הקטנה מעין דוגמה ומופת לתכונות כגון צניעות, ענווה ומוסר. ממש כך גם מזל בתולה הנחשב למזל בעל טוהר פנימי, כמו גם עניו וצנוע.

מזל בתולה וחודש אלול: 
שמו של חודש אלול בא לו מן המילה הקדומה "אולולו" שפירושה "קציר" או מן המילה הקדומה "אלל" שפירושה "חיפוש ותהייה", בכוונת חיפוש ופשפוש בחטאים בהוראת חודש הסליחות והרחמים. כמו כן, אלו"ל הם ראשי תיבות של "אני לדודי ודודי לי". המילה קציר מתיישבת עם סמל הבתולה המציג נערה אוחזת אלומת שיבולים. עניין החיפוש אחר המחילה בימי התפילה והתשובה, עולה בקנה אחד עם הפסוק מספר ירמיהו: "שובי בתולת ישראל שובי אל עריך אלה".


השיעור של מזל בתולה:
תכונותיו של מזל בתולה הן – דייקנות, ארגון, תכנון, בהירות, חדות, ביקורתיות, ענייניות, תכליתיות, היגיון, יעילות וכדאיות. ה"בתולות" צריכים ללמוד שיעור מן המזל הקוטבי להם על גלגל המזלות שהוא דגים, שתכונותיו הן –רומנטיות, יצירתיות, אהבה אין קץ, חולמנות, רגישות, מופנמות, ביישנות, רגישות והיסחפות אל חופים אבודים.

התיקון של מזל בתולה:
התיקון של מזל בתולה מבוסס על שבט גד שמזל בתולה קשור בו על פי ילקוט שמעוני: ברכת יעקב לבנו גד היא: "גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב", כלומר – כל מחנה שיחנה עליו, הוא יכרות את עקביו, כלומר – כל מי שיילחם בו, הוא [גד] ינצח אותו. התיקון של מזל בתולה צריך להיות בהיותו יוצא למלחמה [או מטה כתף למבצע כלשהו] שכם אל שכם עם אחיו.


מאמרים קשורים

Back to top button