מזל גדי

מזל גדי- השיעור והתיקון על פי הקבלה

מערכת אלטרנטיבלי
כל המאפיינים של המזל כולל התיקון, השיוך האסטרולוגי והקשרים נוספים על פי תורת הקבלה.

קבלה:
בספר קבלי עתיק ששמו ספר יצירה כתוב לאמור "המליך [כלומר, האלוהים] אות "עין" וקשר לה כתר וצר בו: מזל גדי בעולם, וחודש טבת בשנה, והמסס". מכאן נובע כי קיים קשר קבלי מיסטי בין האות "עין" ובין מזל גדי בשילוב עם חודש טבת.


מזל גדי והאות "עין": 
תורת הקבלה רואה באות "עין" [ע] את האות הראשונה הניצבת בראש הפסוק מספר זכריה: "עיני השם המה משוטטים בכל הארץ". יש  מקובלים הרואים באות זו את האור הגנוז השמור לצדיקים, וזאת בזכות הפסוק בספר קהלת "ומתוק האור וטוב לעיניים", ומכאן נובע כי לא נעלמה מהם צורת האות המזכירה את העין האנושית. הגדיים [מזל גדי] המשוטטים במצוקי עין-גדי, נדמו עבור המקובלים כשליחיו של השם וכאילו היו עיניו המשוטטות וצופות למרחקים.

מזל גדי וחודש טבת:
שמו של חודש טבת בא לו מן המילה הקדומה "טביתו" שפירושה "משהו ששוקעים בו", וזאת בשל ריבוי הגשמים והבוץ בחודש זה. שמו של מזל החודש הינו גדי וזאת משום שבעקבות גשמי הברכה שירדו והפרו את האדמה, ניתן היה להוציא את הגדיים אל המרעה כדי שילחכו את העשבייה הרכה שצצה בימות החורף.


השיעור של מזל גדי:
תכונותיו של מזל גדי הן – שאפתנות, יוזמה, נחרצות, אסרטיביות, יציבות, שמרנות, ארגון, תכנון, קביעות, סדר, משמעת פנימית, רצינות ואחריות. הגדיים צריכים ללמוד שיעור מן המזל הקוטבי להם על גלגל המזלות שהוא סרטן, שתכונותיו הן – ביתיות, משפחתיות, רגישות, מופנמות, צורך תמידי בחום ובאהבה, צורך תמידי בהגנה ובביטחון, יצירתיות ויכולת הענקה.

התיקון של מזל גדי:
התיקון של מזל גדי מבוסס על שבט דן שמזל גדי קשור בו על פי ילקוט שמעוני: ברכת יעקב לדן הייתה – "יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח". הנחש הינו סמל למאגיה וריפוי. התיקון של מזל גדי צריך להיות מבוסס על רכישת ידע בעולמות רוחניים ופיסיים, על מנת להביא צרי, רפואה ומרפא לאחיו בני האדם.


מאמרים קשורים

Back to top button