מזל דלי

מזל דלי והצבע הכחול על פי תורת הריפוי בצבעים

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, ד"ר שולמית רונן
לבני מזל דלי יש רצון להיות במגע מתמיד, לתת ולקבל, לרכוש ידע ולהעבירו וכן לחלק עם הזולת את רחשי הלב.

מזל דלי נמצא בעיצומו של חורף, בתקופה שבה אוצרת האדמה במעמקיה את מיטב כוחותיה למען נביטת הזרעים שתחול באביב. הדלי מייצג את שיתוף פעולה, את האחווה ואת ההתנתקות מעולם החומר.

"עידן הדלי" לוקח את האנושות לדרגות הכרה חדשות ונעלות יותר: אל המחשבה האוניברסלית, אל חקר הלא נודע, לטכנולוגיות גבוהות ולאמצעי קומוניקציה משוכללים יותר. ניתן לומר שמי הדלי הם מי החיים השקופים המוליכים את האנרגיה המיוחדת של מזל דלי בגלים. הם מי האינטליגנציה האינטואיטיבית המשחררים את הנשמה מכובד החומר. אלה מי הרוחניות המרווים את צימאוננו של השואף להתרוממות הנפש ולאידיאלים נשגבים.

כוכב אורנוס הוא שליטו של מזל דלי, הוא מסמל את התסיסה הגועשת ואת הכאוס הבלתי מוגדר. הוא הורס ועוקר מהשורש ומעמיד כל דבר בסימן שאלה. אורנוס מסמל תחילתו של מעגל ההתפתחות, את העזה ואת תנופת הפעולה, את העדר החוקיות, האירגון והסדר, ומשאירה את האדם בתוך התוהו. אורנוס נע באיטיות.
סימנו בנוי משני חצאי עיגולים המסמלים את הנשמה, האחד פניו לעבר והשני פניו לעתיד. הצלב המחבר אותם מסמל את החומר ואת ניסיון החיים, והעיגול הקטן שמעליו, מסמל את הרוח השלטת בחומר. 


אורנוס מנער את האדם ומוביל אותו לקיצוניות, מצבי רוח הנעים מהתרוממות הנפש לדיכאון, מהתלהבות לאכזבה, מספקות לקשיות עורף, ניגודים אלה עלולים להביא את האדם לחוסר יציבות, בעיקר כאשר אינו מודע לכך. אורנוס מצביע בגלגל על השינויים ועל התהפוכות, על תאונות, על התעוררות ההכרה ועל המודעות. במזל דלי – מושבו של אורנוס, מורה לאדם על תהום שבו יזדקק הפרט לחופש פעולה כדי להגשים את משאלות ליבו הנעלות. 

הדלי מרווה את פני האדמה במי הידע הרוחני. אחד מכישוריו של הדלי הוא קליטת מציאות אחרת אשר אינה נראית בממדי היקום. הדלי מחבר את המקרו והמיקרו באדם לשלמות שלמה המסייעת לגלות את פשרם ומשמעותם העמוקה של החיים. על ידי התנתקות מהחומר, משתחרר האדם מהכובל אותו, ומתחיל לפתח קשרים וידידות במימד אחר, זהו שלב שהוא יכול להקדיש את חייו לטובת כלל האנושות. להיות מודע בעידן הדלי פירושו להכיר באחדות ובהרמוניה העוטפת את היקום כולו ולהתמזג עמה.

הדלי מאד רגיש לעבודת צוות, לאחווה, ליצירה משותפת למען האנושות. אפשר לומר שכל תחושת האחווה המקננים בתוכו הם נחלתו של כוכב אורנוס שהוא שליטו של דלי. 
לבני מזל דלי יש רצון להיות במגע מתמיד, לתת ולקבל, לרכוש ידע ולהעבירו וכן לחלק עם הזולת את רחשי הלב. יש בהם ההנאה משיתוף פעולה, מהחלפת דעות, מקשר אינטלקטואלי ומקרבה. ניתן לומר שהידידות, הרעות, החברות, היא קשר של אהבה ושל הבנה הדדית, והיא  נובעת מעצמה ללא אומר דבר.

השאלות שהדליים ישאלו את עצמם וטוב נעשה שנשאל כולנו את עצמנו: 
מיהם החברים שלי? עם מי חולק אני את דעותי? מהם הדברים הנעלים בתוכי אשר אני עושה למען האנושות? מהי היצירתיות והיצירה בתוכי ואת מי אני משתף?

סמליות הצבע הכחול: 
צבעו של " כדור הארץ " אשר מכסה בנדיבות מופלאה את פני הבריאה בשמיים ממעל ובמצולות הים מתחת. תכלת השמיים והים הכחול מסמלים את חסד השמיים, את שקיפות החיים ואת הדקויות, את עידון הרוח ואת הגעגועים של הנשמה למרחב, לשלום ולרוגע, ולשלווה. הכחול הוא צבעם של האמון והאמונה, של האקסטזה הדתית, של הנאמנות והטוהר, ושל התמימות.  
הכחול הוא צבע משכך ומשפר את הזיכרון, מאזן את מערכת העצבים ואת הנשימה.

צבע כחול משחרר לחצים, והדמיה בו, עוזר מאד לשחרור לחצים ומתח, מרגיע את כאבי הראש והמגרנות, ממעיטה את פעילות היתר והפעלתנות, החרדות והדאגות.  
כחול מאפשר לגרש נדודי שינה ואת הספקנות המכרסמת באדם ומעניקה לו שלוות נפש. הצבע הכחול מעורר את תעצומות הנפש של האדם, מחזק את רוחו ומסייע להתפתחותו. כחול מעודד את האדם להחליט החלטות שקולות ולבחור בחירות התואמות את חזונו והשקפת עולמו של האדם. בעזרת כל אלה, האדם מגיע להרמוניה בין מחשבותיו, רגשותיו, מאוויו ומעשיו, רוחו משתחררת ונוצר מצב חדש של פקיחת עיניים להסתכלות חדשה על הדברים.

צבע כחול – הוא צבע רוחני, אלוקי ונשגב, הוא מקל על כבדות החומר, מעדן את הצורה, פורץ את גבולות המציאות, משחרר את הדמיון ופותח את שערי האינסוף השמימי למרחבים חדשים. הכחול הוא המפתח לשערי שמיים ועולמות נסתרים, הוא צבעה של האמת. הכחול מקרב את האדם למשאות נפשו, הוא נושא אותו למימדים נעלים שמעבר למציאות. הצבע כחול משרה על האדם אווירת טוהר ולוקח אותו לשאוף לשלמות, לחקור את הלא נודע, את הבלתי מושג, – לחדור לכחול פירושו לחצות לעבר מימדים גבוהים ונעלים. וכפי שהכחול שואף למימדים נעלים, כך גם כוכב הלכת אורנוס, הוא מסמל את מרחבי האין קץ (בגלל ריחוקו מכדור הארץ) המושכים אליו את רוח האדם ומוליכים אותו לעבר רמות הכרה גבוהות ונעלות יותר.

אורנוס: 
אורנוס עושה זאת בעזרת האינטואיציה העוצמתית שלו ובאמצעות רעיונותיו האנושיים החדשניים, הבאים לידי ביטוי בגילויים ובהמצאות יעילות למען האנושות. כאשר שאיפות אלה באות לידי ביטוי ולפסגתם הגבוהה ביותר, האדם מגשים את משימותיו המופלאות והנעלות בתחום הרוח. 
לאורנוס – תכונה לנפץ תבניות מחשבה שאין בהן תועלת למרחב. אינטנסיביות האורנוס מאיצה בנשמה לשאוף לטוהר ולאור השופעים ממנה ומעודדת את התשוקה העזה ביותר לחקור את המסתורין שאותם נראים בחטף. בגלגל, אורנוס מסמל את עוצמתה של רוח האדם החופשית ואת יכולתנו להתעלות מעל עצמנו. אורנוס מעמיד בסימן שאלה את המגבלות החברתיות ומעורר את השינויים הפתאומיים ואת המצבים הבלתי צפויים. ניתן לומר, שאורנוס קורה לאדם להתנשא מעבר למגבלות החומר ולמוסכמות.


הספירה חוכמה בעץ החיים הקבלי, מסמלת את ההשגחה העליונה ואת פועלו של האלוקי. ספירה שבה שוכן המלאך רזיאל.  
חוכמה – היא התבטאותו המוחשית של רצון היצירה. זוהי אנרגיה חסרת צורה של תמצית המהות שתוליד את כל מגוון אפשרויות היצירה ותעניק לאדם את חופש הבחירה. הספירה חוכמה מייצגת את תנועת ההתרחבות ואת ההתפשטות, שימוש לרעה בהשפעתה יכול לגרום להרס ולהשמדה, זוהי עוצמתו האינטנסיבית של אורנוס, אשר מושבו בספירת חוכמה. אורנוס הופך את הספירה למרכז אהבת החוכמה של ההשגחה העליונה, רוח היוצר נפתחת וזורמת כמעיין הנותן השראה בלתי נדלה.

ספירת חוכמה היא מזרקת אור טהור, המאפשרת לכל אחד מאתנו להוות מרכז חי וקורן אור. אנרגיית היצירה של ספירת חוכמה מזינה ברוחב לב את חיוניות היקום.
הסוד המניע את זרימת האנרגיה השופעת של חוכמה – רזי אל – הוא מתן שירות לזולת על פי רצונה של הספירה שמעליה, ספירת כתר. הספירה חוכמה מכילה את כל האפשרויות שניתנו לאדם, כפי שהאסטרולוגיה מגדירה את שנים – עשר השלבים של התהליך הקוסמי הממשיך והקיים בכל אדם ואדם.

כדי להיכנס לספירת החוכמה חשוב לו האדם לדעת להקשיב לפעימות ורחשי ליבו, ולקולה של החוכמה הזורמת ומפכה כמעיין מים חיים, כידע הזורם ישירות ממקורו וממלא את הדממה הפנימית. החוכמה מחברת את הרעיונות עם הרגשות, והופכת להתנהגות. ספירת החוכמה מייצגת בחיי האדם את האינטליגנציה השקולה. 
מזל דלי הוא חלוץ העידן החדש. הוא רווי בשפע של אנרגיות שינוי ובתהפוכות החלות בחיי היחיד, בחברה האנושית וביקום כולו. שינויים אלה באים לידי ביטוי בטכנולוגיות מפותחות ומתקדמות ובדרכי מחשבה חדשניות שמקורן בכוכב אורנוס השליט במזל דלי.

מזל דלי מציע לנו לפרוש את כנפינו כאנטנות פתוחות לקליטת הדקויות, של הנעלה ושל המוחלט החומק מעין האדם ונשגב מבינתו.
אנרגיית הדלי מצטיינת באינטואיציה חזקה, בפתיחות ובדריכות לקראת הבאות. הוא חלוץ המפלס את הדרך לעולם מתקדם ורוחני יותר המתנער מהשעבוד לחומר. ביכולתו לנפץ את התבניות צרות האופקים של ההרגל, את המוסכמות ואת עולם האמונות שאין לנו בהם שימוש יותר ושאבד עליהם הכלח. 
בדלי ישנה נאמנות לאידיאלים, שליחותו היא לקלוט את הרעיונות החדשניים ולהנחילם לכלל בני האדם על מנת שיתגשמו.

ליצירת קשר ופרטים מלאים על שולמית רונן
מאפייני הצבעים מתוך הספר "בקצב היקום" באדיבות רבקה כהן.
ניתן לרכוש את הספר בהוצאת יהל


מאמרים קשורים

Back to top button