מזל מאזניים

מזל מאזניים וסמליות הצבע הירוק

מערכת אלטרנטיבלי
סמלו האסטרולוגי של המזל הוא כפות המאזניים. גם לאדם, כמו למאזניים, שתי נטיות: האחת מושכת אותו אל החומר ואל משאלות הגוף ואילו השנייה שואפת לטוהר, לשלמות ולהתפתחות הרוח.

מזל מאזניים חל בתחילתו של הסתיו, הימים שווים באורכם ללילות, העלים מתחילים לנשור, השדה ממתין לאסיף, והאדם קוצר את אשר זרע. זהו הזמן המתאים לחשבון נפש ולסליחות. האדם מבקש ללמוד משהו מניסיונו ומרגשותיו, עורך בדק בית ומשליך את המיותר, שומר על המועיל וכך הוא משפר את איכות חייו ומחזק את שליטתו בהם.

סמלו האסטרולוגי של המזל הוא כפות המאזניים. גם לאדם, כמו למאזניים, שתי נטיות: האחת מושכת אותו אל החומר ואל משאלות הגוף ואילו השנייה שואפת לטוהר, לשלמות ולהתפתחות הרוח. 
שליטה של מאזניים הוא כוכב הלכת ונוס. המאזניים הם הסימן האסטרולוגי הראשון שסמלו לא מתאר דמות אדם או בעל חי אלא את סמל הצדק: את כפות המאזניים. מזל מאזניים תואם בהתפתחות האדם לגילאים 42 – 49 . בגיל זה מבקש האדם לאזן בין עולם החומר לעולם הרוח. בני מזל מאזניים זקוקים לניסיונות, כתנאי לצמיחת נשמתם. תמיד יהיו מוכנים להילחם למען האמת, אולם ברכות ולא באלימות.

מזל מאזניים שייך לצלב הקרדינאלי (טלה,סרטן,מאזניים וגדי) המסמל את הנשמה ומשתייך ליסוד האוויר. צבעו ירוק –תכלכל. המאזניים הם בבחינת נשמה חושבת – יוצרת קשרים, מגשרת, משתפת פעולה, מסיקה מסקנות ושופטת. המאזניים מייצגים את החברה במלוא הדרה, את המסורת ואת המנהגים, את החוקה ואת המשפטים, את הזוגיות ואת הנישואים. המאזניים נעים בין החברתי לבין האישי, בין האגואיזם לבין האלטרואיזם. המאזניים שואפים להרמוניה ביחסי אנוש, והם מעמידים עצמם במבחן ועליהם לקבל החלטות חשובות: ללכת בתלם או למרוד במוסכמות? לשכלל ולעדן את הצורות הישנות או לפרוץ דרך חדשה למערכות יחסים אחרות, ישירות והגונות, מאוזנות וחופשיות יותר?


בשל היותם מזל אוויר, המאזניים שייכים לעולם המחשבה, לרעיונות המופשטים, לשכל הישר ולהגיון הצרוף. ערנות המחשבה מאפשרת לאדם לרדת לעומק הווייתו ולהשתנות. 

במזל מאזניים מבין היחיד את הצורך בשיתוף פעולה, בהחלפת דעות ורעיונות, וביצירת קשרים ומגעים המעשירים את ההוויה ומקלים על הגשמת הפרויקטים. 
המאזניים מתעניינים בתרומתם הייחודית לחברה שבתוכה הם חיים, אך לא את דרך תפקודה. המאזניים פתוחים לכל התנסות שלא תסכן את בטחונו ולא תערער את מסגרתו. 
למען שלום בית, הם מוכנים להקריב חלק מצרכיהם האישיים לטובת הזולת.המאזניים הם דיפלומטים מלידה, הם תמיד ימצאו את הדרך לפשר בין כוחות מתנגדים ולגשר בין הפערים.אך רוח הסתירות והספקות המשטה בהם תגרום להם לא פעם לרצות דבר והיפוכו.כאנשי חברה מובהקים,הם מתמסרים לאומנות הויכוח, נוטים לחקור ולהפליג במילים, הם מתאגדים, יוצרים חברות, שותפויות וארגונים למיניהם.

המאזניים מורים לנו את הדרך לאיזון בעזרת השימוש ההולם והנכון בשכל הישר. המאזניים הם שקולים ומדודים, מוכנים לראות שלאמת אלף פנים, אינם פאנטים ולא שתלטנים. כל מעשיהם נשקלים על כפות המאזניים – זוהי דרכם. יש בהם את יכולת השכנוע אולם אינם כופים את דעתם על אחרים. יש בהם את ההבנה לסוד הפשרה הרוחנית, את המוכנות לוותר על השולי למען העיקר. יש בהם את הקושי בלקבל החלטות ולהחליט. על כפות המאזניים מוכנים: הטוב והרע, הכלל והיוצא מן הכלל, האור והחושך, החיים והמוות.

המאזניים מייצגים את עולם ההפכים המשלימים זה את זה, אשר בעזרתם נברא העולם ובעזרתם הוא ממשיך להתקיים. אנרגיות המאזניים מזמינות אותנו למצוא את שיווי המשקל הנכון בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי. החיים מזמנים לנו לא פעם מצבים שבהם אנו חצויים ושסועים בין ההפכים, בין תשוקותיה האנוכיות של האישיות לבין משאלותיה הנשגבות של הנשמה. הצורך האובססיבי של אנשי המאזניים בהרמוניה, מאיץ בהם להמעיט מחשיבותו של כל דבר העלול להוות אלמנט מתנגד או מנתק לטובת אלמנט מחבר ומאחד.חוש הצדק הטבוע בהם מסייע להם לחלק ולחלוק דברים מבלי לקפח את הצד האחר. בשלב זה נעשה בן המאזניים מעשי ביותר, החלטתו תתחשב בכל היסודות: הפנימיים והחיצוניים גם יחד. הוא ימצא את שיווי המשקל ואת המידה הנכונה ואלה יעוררו בו את השמחה ושבעיות הרצון על כך שהצליח להשכין שלום בין כל הצדדים בבהירות ובשלווה. היכולת לפשר הופכת את בני המאזניים למתווכים נפלאים.

בני מאזניים ניחנו מצד אחד באינטואיציה חזקה ומצד שני בחשיבה בהירה. החכמים שבהם למדו לשקול את תוצאות מעשיהם לפני הפעולה עצמה. הם רווים בבשמיה של האהבה, הם אוהבים לחיות, להתענג ולהתמסר ליופיו של היקום. מזל טלה ומאזניים נמצאים בגלגל המזלות על אותו הציר והאנרגיות שלהם משלימות זו את זו. שישה חודשים מפרידים ביניהם, הטלה הוא המזל הראשון של האביב והמאזניים המזל הראשון של הסתיו, ההתלהבות הלוהטת הפורצת מהטלה חוזרת על עצמה במזל מאזניים. הטלה מזנק תחילה אל תוך הפעולה ורק לאחר מכן הוא חושב כיצד יבצע אותה. לעומתו, המאזניים ישקול תחילה את מעשיו מכל הכיוונים. הוא יחשוב על מהות המשימה ועל האמצעים העומדים לרשותו כדי להגשים בזמן המתאים את משאלתו, הוא ישקול וישקול ….. 
ההחלטה אצל הטלה היא נמהרת, אצל מאזניים היא בוששת לבוא. הטלה מכתיב את דעותיו ואת תנאיו, הוא אינו יודע להקשיב, הוא שתלטן ואינו סובל שום סמכות, מרות או פשרות. המאזניים פתוח, קשוב ונכון לוותר, הטלה נשלט על ידי מרס – אל המלחמה, כוכב הפעולה, המאזניים על ידי ונוס – אפרודיטה, אלת האמנות והאהבה, המאזניים מהווים את קבוצת הכוכבים בעלי האיזון המושלם, בעזרתם הופכים כוחותיו של מרס להרמוניים. שני כוכבי לכת אלה משלימים זה את זה.

ונוס ומרס שולטים בעולם הרגשות: ההיבט הנמוך שלהם יתבטא בציר המזלות שור- עקרב הניזונים מפירותיו של עץ הדעת טוב ורע. ההיבט הגבוה בציר טלה- מאזניים יבוא לידי ביטוי כאהבה לשם שמיים נטולת אינטרסים, כיופי, כטוב לב וכמסירות נפש הניזונים מעץ החיים. מרס יילחם תמיד לצידה של האהבה ויעודד את הטוב שבאדם. כשתכונותיו הנעלות של מרס יוצאות לפעולה, משתרכות אחריהן תכונותיה של ונוס העומדת תמיד לצידה של הנשמה. מיזוגם של מרס וונוס בדרגה גבוהה יעניק מחדש את הטעם שאבד: את השמחה, את הטוהר, את שלוות הנפש ואת ההרמוניה. 
המאזניים שואפים לשיווי משקל מושלם, אך מצב זה אינו קיים בטבע. המאזניים מורים לנו אפוא שבבריאה לא קיימים לא שיווי משקל ולא שלמות, אלא השאיפה לשלמות. ולמרות זאת, תשוקתם של בני מאזניים היא להגיע לשיווי משקל מושלם בכל הגופים: הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני. בשל היותם תלויים על כפות המאזניים, הם מיטלטלים ללא הרף בין ההפכים והבחירה קשה עליהם. כך או כך, הם ממשיכים לאמץ את חלום האיזון וההרמוניה המפעם בתוכם. מאבקם מתבטא בכל התחומים: בעוד הזכרי שבהם רוצה לפעול, הנקבה רוצה להתפנק. בעוד גופם משתוקק ליד חזקה, נפשם זועקת לעדנה, לשירה, לליטוף וללחישה. יש בהם את הדואליות. הם נאבקים בין יצר ההרפתקנות והמשיכה לבלתי נודע וליוצא דופן לבין הטריוויאלי והבנאלי. וכך הם תלויים בין שמיים לארץ, בין שני העולמות, כשהם שואפים בכל מאודם להרחיב את האופק הרוחני שלהם, אך מאבדים קשר עם העולם הממשי.

מזל מאזניים מעורר באדם פתיחות גדולה לאהבה, לידידות ולכבוד הדדי, יש בו מן הנאמנות. הרצון לשרת ולעזור לזולת הופך את בני המאזניים לאנשי סוד. הם יודעים להקשיב ולקבל והם מעריכים ומכירים את טבע האדם. לבני מאזניים יכולת חשיבה מפותחת והם יוצרים קשר חם ואינטימי עם חבריהם. ניתן לומר, שזהו קשר של כנות שיש בו יציבות, מיזוג הרמוני מופלא של רגש ושל שכל, של אור ושל אהבה.

ונוס במזל מאזניים נמצאת במיקומה הטוב ביותר. במסורת היוונית מיוצגת ונוס גם על ידי אלת הצדק אתנה, ואכן, כפילות זו תואמת את מזל מאזניים: על כף אחת מצויה האהבה החמה של ונוס, על הכף השנייה השכל הקר של אתנה, וביניהן בן המאזניים המבקש בכל מאודו להתאזן. ונוס היא אפרודיטה מן המיתולוגיה היוונית, אלת האהבה המעניקה לאדם הרמוניה, תרבות, יופי, פינוק וארוטיקה. לפי האגדה, כרת כרונוס – אל הזמן, הוא סאטורן (שבתאי), את אברי המין של אביו אוראנוס והשליכם לים, סמוך לאי קפריסין, ומן הקצף שהצטבר סביבם נוצרה אישה יפת תואר. זו הייתה אפרודיטה- ונוס. 
הירח, ונוס ונפטון הם שלשת הכוכבים המבטאים את הנשיות: הירח – קשור בעיקר לגוף הפיזי, ונוס – לעולם הרגשי, ונפטון – מבטא את האהבה ואת הרוח האוניברסאלית.
סימנה האסטרולוגי של ונוס הוא עיגול ומתחתיו צלב. העיגול מסמל את הרוח, מונח על הצלב של החומר, ומצביע על שליטת הרוח בחומר.

ונוס מגלמת את היופי, את הרכות ואת תענוגות האהבה. ונוס, כוכב השמחה, הרווחה, הנוחיות, השלווה, המותרות, הנועם, הקסם.היא פותחת לבבות בפני שלמותו של היקום ויופיו ומעוררת בנו את חוש האסתטיקה. לאפרודיטה – ונוס, יש אופי מורכב: מחד, היא אלת הפריון, הנשיות והטבע, התגלמות היופי, ההרמוניה, הנועם והאהבה. מאידך, רכושנית, שומרת טינה, קנאית ומסוגלת להיות אכזרית ומסוכנת. ניתן לומר, שלא מעט מלחמות פרצו בגללה. עם זאת, היא מגינה על קדושת האהבה, על הזוגיות ועל הנישואים.


ונוס היא התגלמות הנשיות. אתנה, לפי המיתולוגיה, נולדה ממצחו של זאוס. היא יצאה לאוויר העולם כשהיא עטוית שריון ושואגת שאגת ניצחון. אתנה היא אלה מוסרית וישרה, המשתמשת במאבק כדי להגן על האמת. היא תעדיף את האסטרטגיה, את ההיגיון, את המחשבה ואת השכל על פני התפרצויות אלימות. אתנה היא אלת הצדק המעניקה לאנושות אפשרות לשיפוט נכון, לכוח ולאמונה באמת – בניצחון האור על החושך.

שתי אלות אלה – ונוס ואתנה – משפיעות על מזל מאזניים: מצד אחד הפגישה הבלתי נמנעת עם התשוקות, עם המאווים ועם הדחפים, שאותם חשוב לרסן ולהמיר בהרמוניה, באיזון ובנועם, מצד שני השכל הישר, הראייה האובייקטיבית ויכולת השיפוט, ללמוד להבליג, לאזן את כפות המאזניים וללכת בדרך האמצעית, זהו סוד האושר האמיתי.
מאזניים הוא אחד מארבעת המזלות המסמל את הנשמה. מהי אם כן הנשמה? בלטינית, הנשמה היא – נשמת החיים ועיקר הרוח של האדם. היא לא רוח ואף לא חומר. היא החיבור, הקשר, המגע בין שניהם המוליד את ההכרה ואת התודעה. על פי הקבלה ולפי ספר הזוהר, כוללת הנפש שלושה חלקים הקשורים זה בזה ופועלים יחדיו: נפש, רוח ונשמה. הנפש היא החלק התחתון ומקבלת את אורה מהרוח, ואילו הרוח מקבלת את אורה מהנשמה. הנפש מחיה את הגוף ודבקה בו. הרוח מתווכת בין הגוף לבין הנשמה ומאירה את הנפש באור ובשפע שקיבלה מן הנשמה. הנשמה היא כוח עליון הפועל בהשגחת הבורא.

חמישה שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.
נפש – זה הדם, שנאמר: "כי הדם הוא הנפש".
רוח – שהיא עולה ויורדת, שנאמר: "מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה".
נשמה – זה האופה, הממלאת את הגוף, ובשעה שאדם ישן, היא עולה למעלה ושואבת לו חיים מלמעלה.
חיה – שכל האברים מתים והיא חיה בגוף.
יחידה – שכל האברים שנים שנים והיא יחידה בגוף.

הנשמה שונה מכל הישויות הרוחניות משום שמטבע בריתה נועדה לקנות שלמות גם בעולם הגשמי. לפי ספר הזוהר, תכלית ירידתה של הנשמה לגוף בעולם הזה היא "לסייע לשכינה הזקוקה להתעוררות מלמטה כדי שתיהפך מבור – למעיין נובע".

מאז ומעולם היה האדם משול לעץ החיים שרגליו מושרשות באדמה וראשו נישא השמיימה. במסורת היהודית עץ החיים הקבלי משמש כסינתזה לבריאה כולה.
זאב בן שמעון הלוי, אשר כתב ספרים רבים בכל הנוגע לאספקטים הקבליים של עץ החיים ולמיסטיקה יהודית (מומלץ באהבה לקרוא את ספריו),הגדיר את "עץ החיים – לשדי הוא הטל השמימי, ופירותיו האסורים רוויים בחלקיקי הנצח". זהו המפתח המאפשר את פענוח סודות בריאת העולם ומעשה בראשית. זהו לימוד היקום – כיצד הוא פועל? מה פשרו ולאן מועדות פניו? האם יש משמעות לחיים, ואם כן, מהי?

עץ החיים מופיע כתרשים פשוט ומובן לכל, אך המובן העמוק שלו נסתר ומהווה מקור השראה וידע אינסופי. המקובלים חילקו את היקום לעשר ספירות, כאשר בכל ספירה מתגוררים מלאכים הנתונים למרותו של הבורא. עשר הספירות יוצרות שלושה עמודים: עמוד החסד, עמוד הדין, והעמוד המרכזי המייצג את ההכרה והמודעות.
העמוד השמאלי – עמוד הדין- הוד, גבורה ובינה – מייצג את העיקרון הזכרי, את הצורה ואת העיצוב. במבט הפסיכולוגי זהו עמוד הניסיונות, החוויות, המבחנים והשאלות.
העמוד הימני – עמוד החסד – נצח, חסד וחוכמה – מייצג את העיקרון הנקבי, את התהליכים החיוניים, את הרגשות, את החוכמה ואת ההשראה.
העמוד המרכזי – מלכות,יסוד, תפארת וכתר – מאפשר את התנועה בין הזכרי לנקבי, את הצמיחה, את הזיווג ואת הפריון.
עשר הספירות מחוברות זו לזו בעשרים ושניים נתיבים (כ-22 אותיות האלף בית), ויחד הם יוצרים את שלשים ושניים נתיבי החוכמה – בגימטרייה 32 שווה "לב", ומכאן שהחוכמה האמיתית היא חוכמת הלב, ולא חוכמת השכל.

הבורא מתגורר באין סוף אור. שאיפת הצמצום של האינסוף איפשרה את בריאת העולם הגשמי ואת המפץ הגדול. כוחו של הבורא יורד ומחלחל לעולם הגשמי בעשרה שלבים או עקרונות, המכונים ספירות. האחד- כתר- המתפצל לשניים: חוכמה – רוח הזכר הפעיל, ובינה – חומר הנקבה הסביל, האם והאב האוניברסליים. מכאן יורדות ומתפשטות האנרגיות מספירה לספירה עד שהן מגיעות למלכות, שהיא השלה האחרון של הבריאה ומושבה של השכינה.

עץ החיים הקבלי מכיל את כל חוקי היקום. לימודו מאפשר לנו ליצור קשר ולהתחבר לאנרגיות של הספירה שבה אנו מצויים. מסע זה פותח דו-שיח פנימי המבהיר לנו את מהותם של משאלות הרגש הכמוסות ביותר החבויות אי שם במעמקי נשמתנו. הוא מורה לנו את מקומנו הנוכחי בעץ החיים, מהו השלב הבא שיש להגיע אליו ועם אילו מכשולים ובעיות עלינו להתמודד. וכל זאת כדי לקרב אותנו יותר ויותר אל עצם הווייתנו ולאפשר לנו להגשים את גורלנו האמיתי.

ליצירת קשר ופרטים מלאים על שולמית רונן
מאפייני הצבעים מתוך הספר "בקצב היקום" באדיבות רבקה כהן.
ניתן לרכוש את הספר בהוצאת יהל


מאמרים קשורים

Back to top button