חגים ומועדים

תיקון סוכות

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, אתר קבלה בעם
הבריאה כולה מחולקת לשניים: בורא ונברא. חג סוכות הוא הזדמנות מצוינת לברר ולתקן את יחסי הגומלין ביניהם. איך? באמצעות היכרות עם המשמעות הפנימית של מנהגי החג הססגוניים.

יהיה זה ילדותי מצידנו להכחיש את העובדה הלא משמחת כי חיינו אינם כפי שהיינו רוצים שיהיו. המקובלים טוענים כי מקור כל המתרחש איתנו נמצא בעולם העליון. ממנו "נופלים" עלינו מאורעות החיים, ואילו אנו מצויים באמצעו של סרט שתחילתו וסופו אינם ידועים לנו. למעשה ניתן לומר כי מזווית ראיה קבלית אנחנו מתנהגים ללא שום תכלית, וזאת משום שחסרה לנו נקודת הראות של החיים הנצחיים, המציאות השלמה.

אור וכלי, זעיר אנפין ומלכות
הבריאה כולה מורכבת משני אובייקטים בלבד – בורא ונברא. הקבלה בוחנת את יחסי הגומלין ביניהם על ידי שימוש במונחים כמו אור וכלי,  מילוי ורצון. העולם העליון מורכב מחמישה עולמות: עולם אדם קדמון, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. עולם האצילות מכונה גם "עולם התיקון".


הבורא והנברא מיוצגים בעולם האצילות על ידי שני עצמים רוחניים המכונים "זעיר אנפין" (פנים קטנות) ו"מלכות". זעיר אנפין הוא הנותן, ומלכות היא המקבלת. יחסי הגומלין ביניהם הם הנושא העיקרי הנלמד בחוכמת הקבלה. זאת מכיוון שכל השפעות הבורא על האדם הן מצבי הזעיר אנפין השונים, ומצבי הנשמות השונים – של כל אחת לחוד ושל כולן יחד – הם מצבי המלכות.

החגים הם מצבים מיוחדים של זעיר אנפין ומלכות. מלכות מקבלת את רצונותיה מלמעלה, דהיינו מזעיר אנפין. היא מקבלת את האור – ההנאה והשלמות, בהתאם לרצון שקיבלה קודם לכן. בין קבלת הרצון (הכלי) למילויו (האור) נמצא מצב של תיקון הכלי. קבלת הרצון הגדול ביותר נקראת "הימים הנוראים". הם נקראים כך מפני שרצונותיה הלא מתוקנים של המלכות אינם יכולים עדיין לקבל אור, מילוי, ולכן מורגשת ריקנותם.

תהליך זה מתחיל ביום הראשון לשנה, בו נבראה נשמת אדם הראשון. לאחר מכן, בעשרת הימים שעד יום כיפור, מקבלת הנשמה עשר ספירות, עשרה רצונות. ימים אלו הם ימי סליחה ויראה כיוון שבהם רק הכוחות השליליים נמצאים במלכות. שיאה של תקופה זו הוא יום כיפור.


לאחר שקיבלה את כל ספירותיה, מתחילה המלכות להיתקן. זעיר אנפין מעניק לה כוחות תיקון כנגד כל אחת מהספירות. תהליך זה מתרחש בהדרגה, בשבעת ימי חג סוכות, כאשר הסוכה מייצגת את כוח התיקון הנמצא מסביב למלכות. כאשר מיתקנת המלכות לגמרי וראויה היא לקבל את האור מזעיר אנפין, היא מקבלת אותו ומתייחדת עם זעיר אנפין.
מצב זה של זעיר אנפין ומלכות נקרא חג שמחת תורה, מפני שזעיר אנפין נקרא "תורה" (האור), וכאשר הוא ממלא את המלכות נקרא מצב זה "שמחה".

מנענעים תכונות
במצב הרוחני הנקרא סוכות ישנם ארבעה מינים שאותם אוגדים יחד ומנענעים שלוש פעמים לשישה כיוונים. ששת צדדי העולם הם שש הספירות המרכיבות את הכלי המיוחד הנקרא זעיר אנפין. שלוש תנועות לכל כיוון מייצגות את שיטת תיקון הנשמה המכונה בספר הזוהר "שיטת ג' הקווים". שלושה קווים לתיקון הנשמה, שרק דרכם ניתן לקבל את האור: "קו שמאל" הוא תכונות הנברא, "קו ימין" הוא תכונות הבורא ו"קו אמצעי" הוא התוצאה מתיקון קו השמאל בעזרת הימין.

רק כאשר מלכות, דהיינו הנשמה, משתווה לתכונות זעיר אנפין, היא מסוגלת לקבל ממנו את האור. במצב זה, אור הבינה המקיף אותם, מתחיל להיכנס בהדרגה אל שש הספירות של זעיר אנפין ואל הספירה השביעית והאחרונה – המלכות. אלו הם שבעת ימי סוכות.

ובכן, עבור אדם הנמצא בהשגת העולם העליון, משתנה לוח הזמנים המוכר. הוא חי בלוח זמנים משלו, לוח זמנים רוחני. בדורנו, על ידי לימוד נכון של חוכמת הקבלה, יכול כל אדם להגיע לכך ולהגשים את מטרת בריאתו – הידמות לכוח העליון שיצר אותו.


מאמרים קשורים

Back to top button