חגים ומועדים

ראש השנה – תחל שנה וברכותיה

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, יצחק אהרון
ראש השנה מבטא כוח של יצירה חדשה וביכולתנו להביא לשינוי חיובי בחיים. כיצד ראש השנה מאפשר את השינוי.

ראש השנה הוא זמן התעוררות הנפש, הנתונה למחזוריות קבועה של שינויים בתוך האדם עצמו. ראש השנה מבטא כוח של יצירה חדשה.  פריצת הדרך אל עבר תהליך של שינוי מניעה את גלגל המזל שבהילוכו מתחילה לה שנה חדשה ויציאה לדרך מלאת משמעות.

לוח השנה העברי, לצד היותו משמש תבניות זמנים, הוא למעשה לוח שנה בעל משמעות רוחנית עמוקה שהונהג ע"י גדולי ישראל לפיו כל חג ומועד הוא שער בזמן, המזמן כניסה למימד גבוה יותר, אשר נקרא בפי המקובלים "ספירת בינה", ממנו אנו יכולים למשוך שפע, ברכה והצלחה המסוגלים לשנות ולעצב את המציאות המשתנה לפי רצוננו.


ראש השנה קרוי במסורת גם "יום הדין", ועל כן חשוב להבין את המשמעות הפנימית של המונח המעורר אי נוחות מסוימת שהרי דין מורה על שפיטה וגילוי אשמה. "דין" במשמעותו הפשוטה משמעותו עצירה או עיכוב, ואולם ניתן לפרשו לכאן ולכאן. יש שהוא מפריע וחוסם, למשל: "חיות רעות" (מושג קבלי) שבראנו ע"י פעולות, מילים ומחשבות. אלו הופכים להיות המקטרג שלנו בראש השנה ובכל השנה, והם מונעים את הטוב מלמלא את חיינו. לעומת זאת יש דין בעל משמעות חיובית, למשל: הגעה למודעות רוחנית, משמעותה שלמדנו לעכב, לעצור, לחסום ולבטל רגשות שליליים, אנוכיות וחוסר רגישות אצלנו ולהפוך אותם לאנרגיה חיובית. ויתור על תאוות ריקות רדיפה אחר החומר ומילוי חיינו בהבל.

מכיוון שאנחנו יצרנו את המציאות המעיקה והלא נוחה בידינו הבחירה לבטל ולסלק את כל אותם "חיות רעות" והזמן כעת מסוגל ומועיל. מכאן יוצא אפוא שללא כוח הדין לא נוכל להתקדם ולהשתפר. על פי חכמת הקבלה, הבורא הוא אינסופי וכל רצונו הוא להיטיב עם הנבראים. עתידם של בני האדם אינו נקבע על ידי בית דין שמימי, אלא היקום פועל בדרך של סיבה ותוצאה. קרי: מעשה חיובי יגרור אחריו תוצאות חיוביות, ולהיפך. מכאן, שלבני האדם נתונה הבחירה לקבוע את סיפור חייהם בשנה החדשה. בידם הכוח להרוס או לבנות, למשוך את האור והשפע אל חייהם או להישאר בעלטה.

הטבע במלוא הדרו ויופיו
בתחילתה של שנה חדשה, כל אדם מקבל ממקור הבריאה אין סוף של שפע לשנה החדשה. רמז לכך נמצא במילה "בראשית" שיש בה אותיות של "א' בתשרי". לעניין זה מפרש הזוהר, כי ביום זה חוזר העולם למצבו הראשון כביום הבריאה, וזאת על מנת שיוכל להתחדש.

כפי הנהוג בטבע המתנהל במחזוריות נצחית של חילופי עונות, צמיחה ולידה שתפקידם לרענן, לחדש ולשפר. כך נהוג אף בעולם הרוחני, הפועל בקורלציה עם העולם הגשמי, הדוחף קדימה לעליית מדרגה בכל שנה. כך שמי שיטה עצמו וישנס מותניו יוכל לנצל את ההזדמנות המובאת לפתחו לעלות את המדרגה.


חכמי הקבלה לימדו כי יום הדין מלווה בתקיעת שופר. השופר הוא כלי העשוי מאילו של יצחק הואיל וביום ראש השנה נעקד יצחק על המזבח. יצחק הנחשב למרכבה של ספירת גבורה (רצון לקבל ודין), נעקד ביום זה על ידי אברהם, המרכבה של ספירת חסד – אהבת חינם ונתינה. ברובד הסוד, העקידה מסמלת אדם המשליט את כוח החסד על הדין ולשם כך עושה פעולות הנראות לעיתים קיצוניות כמו שינוי אורחות חיים, השקפה, הרגלים ועוקד אותם. בכך הוא מאפשר חדירה של שפע מזל וברכה לחייו. לתקיעת השופר יש כוח, בידיעת הכוונות הנכונות, לעקוד את הדינים ולסלק אותם מעלינו. כמובן שיש לחבר לזה את התשובה ואת הסליחה כתנאי הכרחי לכך שתקיעות השופר יצליחו. בנוסף, לשופר מעלה עליונה נוספת והיא לעורר בלב האדם חרדה וחרטה על מעשיו הרעים בבואו להתייצב מול בוראו.

לקשר הזה שבין השופר לחרטה נמצא רמז לשוני במדרש- השופר קורא לנו "שפרו מעשיכם". יסכימו איתי הקוראים כי הצליל הבוקע מהשופר אינו דומה לאף צליל אחר ובמהותו נועד לעורר בנשמת האדם חיל ורעדה ולמלא את ליבו יראה. על כך נאמר "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" (עמוס ג'). הקבלה גורסת כי לא לחינם הדבר הואיל וקול השופר נקשר עם התגלותו של הבורא ככתוב במעמד הר סיני "קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד" (שמות יט').

אז מה המסקנה?
הקבלה מלמדת כי ראש השנה אינו בא לציין מספר נוסף במניין השנים, אלא נועד לעורר את האדם לתשובה מטרתו להפיח בלב האדם את התקווה והרצון לעתיד טוב יותר בתנאי שיתבונן באומץ פנימה ויפשפש במעשיו ויתקנם כראוי. עריכת חשבון נפש אישי ונוקב מתוך מקום נקי השולל התחשבנות של עלות מול תועלת עשויה בהחלט להסיר את המסך מבעד לנשמת האדם ולהאיר לו את הדרך לגילוי עצמיותו ומהותו. רק אז חלון ההזדמנויות יפתח לרווחה ושנה חדשה תפתח בברכה, תמתיק כל דין ונדע רק ימים טובים ושלווים אכי"ר.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון


מאמרים קשורים

Back to top button