פותחים את ספר הזוהר

שתי פסיעות לעבר העצמאות

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, קבלה לעם
תמצית דברי בעל הסולם שנאמרו בל"ג בעומר תשי"ג (1953) לרגל ההדפסה הראשונה של פירוש "הסולם" לספר הזוהר.

דרגת רבי שמעון בר יוחאי
רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) השיג את הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר וביטא אותה באמצעות ספר הזוהר. בזוהר כתוב שבכל שנות הגלות אי אפשר יהיה להשיג את מה שקיים בספר הזה בכל עומקו, אלא רק בסוף הגלות, בימות המשיח. אז יבוא דור שיוכל להגיע להשגה רוחנית כמו זו שהייתה לרשב"י ויגלה את הסודות הגנוזים בספר הזוהר. זו הסיבה לכך שהזוהר לא יכול היה להתגלות בדורות הקודמים.

פירוש על ספר הזוהר
אמנם ספר הזוהר עצמו התגלה כבר בסוף המאה ה- 12 בספרד, אך כל הביאורים שנכתבו עליו מאותו הזמן ועד לדורנו לא הצליחו לבאר אפילו עשרה אחוזים ממנו, כך שלמעשה נותר הספר סתום כשהיה. אולם כיום זכינו לפירוש "הסולם", ביאור מלא ופשוט על דברי הזוהר שכל אדם יכול להבינו.


העובדה שזכינו בדורנו זה לביאור ספר הזוהר, מהווה הוכחה ברורה לכך שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בזמן שבו נוכל להיות עצמאיים רוחנית וגשמית כאחד.

נתינה מלמעלה וקבלה מלמטה
יחד עם זאת, עלינו לדעת כי בעניינים רוחניים הנתינה והקבלה אינם באים כאחד, אלא זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. כלומר תחילה ניתן הדבר מהבורא לבני האדם, אך בנתינה זו ניתנת לנו רק ההזדמנות לקבל. כדי לקבל את הדבר בפועל, עלינו לפתח בתוכנו רצון אליו, ורק אז נזכה לקבלו. יוצא שמזמן הנתינה מלמעלה ועד לזמן הקבלה יכול לעבור זמן רב.

הזדמנות להשגה רוחנית
לפי זה מובן כי הקביעה שדורנו כבר הגיע לימות המשיח מדברת על זמן נתינה בלבד, רק על ההזדמנות שיש לנו לקבל את השפע שרוצה הבורא לתת לנו. אבל למצב של קבלה ודאי שעוד לא הגענו. נגיע אליו רק כשנרצה לקבל את מה שהבורא רוצה לתת לנו.

גלות וגאולה
ההבדל בין גלות וגאולה הוא באות א', המסמלת לנו את "אלופו של עולם", את הבורא. התגלות הבורא מוציאה אותנו מהגלות לגאולה, כלומר מהסתרת הבורא לגילוי שלו.


מדינת ישראל
כמו שבגילוי סודות ספר הזוהר לא זכינו עדיין לזמן קבלה, אלא לנתינה מלמעלה בלבד, כך גם בעניין מדינת ישראל – אמנם הבורא החזיר לנו את ארצנו, אך בעצמנו עדיין לא קיבלנו אותה.

מעצמאות רוחנית לעצמאות גשמית
נהוג לחשוב שכל מה שיש בעולם שלנו נולד כאן, אבל האמת היא ש"אין חדש תחת השמש". דהיינו, כל מה שקורה בעולמנו נקבע בעולם עליון יותר ויורד למטה, אל העולם שלנו.

הסיבה לכך שאין לנו עצמאות כלכלית ומדינית היא מפני שעדיין לא קבלנו לידינו את חכמת הקבלה. הכוחות שיורדים מלמעלה קובעים שגאולת הנפש קודמת לגאולת הגוף. ולכן רק עצמאות רוחנית תביא לעצמאות גשמית.

בואו נקבל את השלמות
כיום ניתנה לנו הזדמנות להתחיל לעסוק בחכמת הקבלה ולפתח בתוכנו את הרצון לעצמאות רוחנית וגשמית. כשזה יקרה, נקבל מיד את כל הטוב שמצפה לנו ונזכה להצלחה הגדולה המובטחת לדורו של המשיח, לדורנו.


מאמרים קשורים

Back to top button