עולם הנסתר

קריאת העתיד בקפה- מבוא

מערכת אלטרנטיבלי
קריאה בקפה היא אמנות מיסטית עתיקה שמבוססת על מגוון גדול של שיטות חיזוי וניבוי אשר מושתתות על פענוח כתמים שהותיר אחריו נוזל כלשהו.

כולם רוצים שיקראו להם בקפה. מה זה אומר? 
קריאה בקפה היא אמנות מיסטית עתיקה שמבוססת על מגוון גדול של שיטות חיזוי וניבוי אשר מושתתות על פענוח כתמים שהותיר אחריו נוזל כלשהו, וייחוס כתמים אלה לאירועים שהתרחשו בעבר או יתרחשו בעתיד. 

על מה מבוססת השיטה? 
הרעיון שבבסיס השיטה קובע כי נשמתו של אדם – כמו גם נשימתו- מתמזגת עם הנוזל הבא במגע עם שפתיו, ומכיוון ששורש נשמתו [תת ההכרה, בשפה עכשווית] יודע את הצפוי להתרחש, הרי שברגע האיחוד בין שפתי האדם לבין שפתי הספל, עובר ידע זה מתוך נשמת האדם – כמו גם מתוך נשימתו – אל תוך הנוזל הנלגם, וחושף את צפונותיו באמצעות הבלטת צורות וסמלים בתוך המשקע שנותר על גבי דפנות הספל. 
לכל צורה ולכל כתם נודעת משמעות מסוימת כלשהי, אשר על פיה משחזרים את שהתרחש בעבר – כמו גם את הצפוי להתרחש בעתיד. 

מהו הנוזל המשמש לניבוי? 
רכיבי הנוזל שעל פיו צופים אלי עתיד, נמצאים ביחס ישר לחקלאות או לייבוא האופייניים לאותו חבל ארץ בו מתקיים טכס הניבוי. בארצות בהן גדלים שיחי תה, נצפה בטכסי ניבוי שמושתתים על צורות וכתמים שהותירו עלי צמח התה בספל, ואילו בחבלי ארץ עתירי כרמים וגפנים נוכל לחזות בטכסי ניבוי על פי כתמי יין.


במחוזותינו רווחת שיטת ניבוי שמבוססת על כתמי קפה, הודות ליהודי ארצות ערב שהביאו עימם שיטה זו בעלותם ארצה. גם ערביי הארץ נוהגים לנבא עתידות בספלי קפה.
מכאן ניתן להסיק כי אפשר לנבא עתידות על פי כתמיו של כל נוזל שאדם מסוגל ללגום, ובלבד שיותיר כתמים ומשקעים ברורים על גבי דפנות הספל. 

מה דרוש? 
מן ההיבט האנושי דרושים שניים, שאחד מהם הוא השואל בקפה [להלן הלקוח] ואילו האחר הוא הקורא בקפה [להלן הפותח או הפותחת]. 
הכלים הדרושים הם ספל בעל דפנות צחורות שמכיל קפה שחור, שבושל או נשפת [קפה שופתים] או נחלט במים רותחים וניצב על גבי צלוחית תואמת. 

כיצד מתבצע הטקס

שלב א: הקורא בקפה יוצק קפה חם ומהביל אל תוך ספל צחור ומגיש אותו לשואל בקפה כדי שזה ילגום ממנו שלוש לגימות לפחות.

שלב ב: לאחר לגימת שלוש הלגימות, נוטל הקורא בקפה את הספל ומסובב אותו שלוש פעמים נגד כיוון השעון תוך הטייתו באלכסון על מנת  לאפשר לקפה להרטיב את הדפנות.

שלב ג: הקורא הופך את הספל כאשר פניו מטה – אל תוך צלוחית שהוכנה מבעוד מועד, מונה בליבו עד שבע, מקיש באצבע האמה על תחתית הספל והופך אותו חזרה כך שפניו כלפי מעלה וידיתו [ידית הספל] פונה אליו [אל הקורא]. 

שלב ד: הקורא בקפה מתבונן בשלל הצורות והכתמים המבצבצים על פני דפנות הספל ומקיש מהם בנוגע לאשר התרחש בעבר, כמו גם באשר צפוי להתרחש בעתיד.


על מה מבוסס שעון הזמן בספל הקפה?
ידית הספל היא ציר הזמן אשר ממנו נובע שעון הזמן בספל הקפה.
צורות וכתמים שמופיעים משמאל לידית משחזרים את אשר התרחש בעבר, ואילו צורות וכתמים שמופיעים מימין לידית מנבאים את העתיד. צורות וכתמים הצמודים אל הדפנות אשר ידית הספל משיקה להן, מייצגים את ההווה. צורות וכתמים אשר שוקעים אל תחתית הספל, נחשבים לנושאי בשורות רעות [מנחוס, בשפת העם] בין אם הם מופיעים מימין או משמאל או צמודים לידית.

דוגמה:
צורה של דג מייצגת פריון והיריון.
דג שמופיע משמאל לידית משחזר לידה שהתרחשה בעבר.
דג שמופיע מימין לידית מנבא היריון בעתיד.
דג הצמוד לידית קובע כי השואלת נושאת עובר ברחמה.
דג שמופיע על תחתית הספל משמאל לידית – משחזר הפלת וולד (שלא נדע מצרות).
דג שמופיע על תחתית הספל מימין לידית – צופה הפלה בעתיד חס ושלום.

  • ככל שהצורות והכתמים הולכים ומתרחקים מן הידית בכיוון ימין, כך מדובר בעתיד רחוק יותר– ואילו ככל שהם הולכים ומתרחקים מן הידית בכיוון שמאל, כך הם משחזרים עבר רחוק יותר.

מהי מטרת הקריאה בקפה?
מטרת הקריאה בקפה היא להעניק לאדם מידע באשר צפוי לו בעתיד, על מנת שיוכל לתכנן ניצול הזדמנויות – כמו גם הימנעות מפני מכשולים.

התייעצות בשיחה אישית עם מיסטיקנים


מאמרים קשורים

Back to top button