קריאה בקלפי טארוט

הטארוט ככלי טראפויטי

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, אילנה הראל
קלפי הטארוט והתמונות המופיעות בהם יכולים לשמש בידנו כלי אפקטיבי ורב עצמה בתהליך הטיפולי ולסייע לנו להתחבר לרובד עמוק ונסתר של הנפש.

אנחנו, בני האדם, חיה מספרת, והסיפור שאנו מספרים על עצמנו ועל אחרים מעצבים את ההיסטוריה הפרטית שלנו וגם מספקים לנו תשובות לשאלות מטרידות, פחות או יותר. משום כך כל כך חשוב שנהיה מודעים לסיפורים שאנו מספרים על עצמנו. אלה יכולים לקבע אמונות ואמיתות שאינן משרתות אותנו ומצמצמות את כוחות הנפש והרוח, מספרים לנו דברים ששוב אינם משקפים את מי שאנו באמת.

קלפי הטארוט והתמונות המופיעות בהם יכולים לשמש בידנו כלי אפקטיבי ורב עצמה בתהליך הטיפולי ולסייע לנו להתחבר לרובד עמוק ונסתר של הנפש שהחשיבה הרציונאלית מתקשה להגיע אליו ולהידבר עמו. התמונות על גבי הקלפים הן עתירות סמלים ומשמעויות. אלה מתחברים לתת המודע הקולקטיבי ולתת המודע הפרטי של כל מי שמתבונן בהם.

הסוגסטיביות של  הקלפים מעידה על רבדים עמוקים בתוכנו הנענים שלא מדעת למנעד הצבע והצורה שהעין נחשפת אליהם. ההמיספרה השמאלית של המוח אחראית על החשיבה הרציונאלית ועל היכולת המילולית ויצירת רצפים הגיוניים. ההמיספרה הימנית היא החלק היוצר מטאפורות, תמונות דימויים וסמלים. חלק העושה שימוש באינטואיציה על מנת להבין  דברים.. זהו החלק "היודע" מבלי יכולת לנמק באופן הגיוני את תוקפה של ה"ידיעה"..


מיוחד לגולשי אלטרנטיבליפריסת קלפי טארוט אונליין

¤ פריסת טארוט אהבה / מערכת יחסים

¤ כל סוגי הפריסות בטארוט

 קריסטל המזל שלך – קריסטלים שיעזרו להגשמה עצמית, התמודדות ומיצוי הפוטנציאל

 הכנסו לחנות קריסטלים מבית אלטרנטיבלי

במשך השנים זנחה התרבות המערבית את ההמיספרה הימנית וטפחה את כישוריה של ההמיספרה השמאלית. הדבר לא היטיב עם חיי הנפש שלנו שביקשו להם מהלכים אחרים ושונים מאלה שהציעה והכתיבה החשיבה ההגיונית הליניארית.

הקלפים מזמנים לנו קשר ישיר ואינטואיטיבי עם עולמנו הפנימי, עם הלא מודע. הפרשנות שאנו מעניקים לסובב אותנו הוא לעולם סובייקטיבית גם אם לכאורה אנו מתייחסים לכך כאל ראיה אובייקטיבית. הפרשנות שאנו נותנים למה שאנחנו רואים חווים ומתנסים הוא השלכה והשתקפות של עולם פנימי. אם לא נחסום את הרשמים שעולים בנו במהלך התבוננות בקלף ולא נתייחס אל המשפטים הרשמים והאמירות הסתמיות לכאורה הצפות ועולות במחשבה ובתודעה, אנו עשויים לגלות על עצמנו דברים שלא ידענו או שלא רצינו לדעת.

ככל שאנו קשובים יותר לעולמנו הפנימי ולסימבוליקה של הקלפים כן הדיאלוג עם העצמי, חוויותיו בעיותיו תשוקותיו ומאוויו יהיה פורה יותר. הקלפים מכילים את מלא מגוון הרגשות היצרים, ההתנסויות הדימויים והתפיסות של בני אנוש ומשקפים באופן חזותי מטפורי את כוחות הנפש והרוח, כישורים מנטאלים, פיזיים, עניינים, רגשיים ופסיכולוגים כאלה שלרוב אינם מודעים. באמצעות המטפל אשר ישכיל לכוון את המטופל לנושא הרלוונטי יוכל המטופל להגיע להבנות עמוקות ואמיתיות יותר באשר למה שחוסם, מעכב, מפריע, או לחילופין, מה שמבקש לבוא לידי ביטוי ולהצעידו קדימה.

החשיפה עלולה להיות מאימת היא תמיד עשויה להוביל לטריטוריה חדשה ולא נודעת שאין למטופל האומץ או הרצון לצאת ולתור אותה או להתנסות בה. די לנו בשלב זה כמטפלים ויועצים להסתפק בגילוי חשיפה והבאה למודעות המטופל את האפשרויות העומדות בפניו ולאפשר זמן דגירה במהלכו יפנים האדם את המסר ויחליט בעצמו אם נכון לו להתקדם ואם לאו. הבחירה תמיד חיבת להיות שלו, כי עליו לדעת שהאחריות להתקדם במסע היא שלו ולא של איש מלבדו.

המטפל הוא בבחינת יועץ מדריך, תומך אך את העבודה על המטופל לעשות בעצמו.

אין קלף חשוב יותר או פחות. גם הקלפים הקשים, מוות, מגדל, שטן, קלפי ה-5 מבין קלפי הסדרות וכל האחרים נכונים לסיטואציה וזמן ספציפי. יונג דבר על עקרון הסינכרוניזציה האומר שהדבר הנכון קורה בזמן הנכון כי טבע היקום היא להיענות לצורך הפנימי שלנו גם אם אין הוא מודע לנו.. קלף שהופיע במהלך הטיפול או הפריסה הוא שקוף של איזו  אמת פנימית נסתרת מאיתנו. תפקידנו כאדם וכמטפל לסלול את הדרך לדיאלוג אמיתי, כן וחשוף עם הפנימיות שבחרה את הקלף עבורנו ולהבין את המסר, המשמעות, ההזהרות או ההנחיות שמשדר הקלף. דבר דורש מהמטופל כנות, אמון ופתיחות לתהליך.

מבחינתי הקלפים אינם כלי לחיזוי העתיד. העתיד הוא נעלם. במידה רבה אנו מעצבים את העתיד שלנו על פי תמונות הנפש שאנו בוראים והסיפורים שאנו מספרים על עצמנו. הקלף מלמד על דרך התייחסות למה שמרגישים, חווים רוצים.

ניתן להשתמש בקלפים ברמות שונות כך שקלפים תומכים מאותה סדרה יחד עם קלפים ברמה גבוהה יותר (הארקנה בכירה או זוטרה) יצביעו על אלטרנטיבה או דרכים המסיעים להיחלצות ממשבר, קונפליקט או קושי. הדבר דורש מהמטפל מיומנות והבנה לבעיה של המטופל ומהמטופל מודעות ונכונות לשנות ולאמץ דפוסי חשיבה והתנהגות שונים מאלה שהכיר עד כה. לשם כך דרושה עזרתו של המטפל, כפי שאמרנו, כיועץ מדריך ותומך. 

התשובה תמיד מצויה בתוכנו, הקלפים עוזרים לנו לגלולתה ולהעלותה למודעות. בנו תלוי הדבר אם אנחנו רוצים להקשיב לה וללכת בעקבותיה.

השאלות שאנו שואלים את הקלפים הן לרוב ספציפיות וקונקרטיות אך תשובותיו של הטארוט הן תשובות פתוחות המזמינות סקרנות חקירה והעמקה באותו עניין ספציפי. הקלף מזמין אותנו לגלוש לעומק העניין לגלות את שורשיו.

השאלה והתשובה הן לעולם אישיות וניתנות לזמן נתון.
אנחנו משתנים כל הזמן וכך העולם סביבנו.. החיים אינם קופאים על שמריהם. הם זורמים שוטפים כנהר .."אי אפשר להיכנס פעמיים לאותו נהר" אמר הרקליטוס וכך אי אפשר לקבל אותה תשובה על אותה שאלה פעמיים. גם כשאנו שואלים שאלות זהות בזמנים שונים התשובות תהינה שונות תואמות את מצבנו הרגשי, המנטאלי, הפסיכולוגי והפיזי ובאותו הזמן שנשאלה השאלה.

הקלפים יכולים לשמש לנו גם ככלי מדידטיבי ולדמיון מודרך שיכוון וינחה אותנו למצב רוח הנכון לנו לזמן מסוים (ראה ספרי – מודעות, הדמיה ויצירתיות בעזרת קלפי הטארוט – הוצ' אסטרולוג.2006).
הקלפים עוזרים לנו לפגוש את עצמנו ואת הדרך בה אנו חיים. את אמונותינו, על מי שאנחנו ובין היתר את הסיפורים אנו מספרים על עצמנו.

השימוש בקלפים ובמדיה החזותית יכול להיות אלמנט מרענן בכל מפגש טיפולי שכן כאן משתחרר המטופל מן הכורח לבנות ולהעלות משפטים "הגיוניים " וסדורים מתוך עצמו ויכול לתת דרור לדמיון ולחוויה של המפגש עם הקלפים והרצף האסוציאטיבי המופיע בעקבותיהם.

היכולת והנכונות להזדהות עם אחת מן הדמויות מן ההרקנה הבכירה, למשל, עשויים לתרום להבנה עצמית טובה יותר או לניכוס והעצמה של כוחות נפש מודחקים או נסתרים שהמטופל לא העיז לחוות אותם. התהליך התרפויטי יכול להתממש בפגישה אחת או להתרחש במהלך מספר פגישות (ראה ספרי – קלפי הטארוט ועולם האגדות- הוצ' אור עם 2004). כך או כך יצא המטופל נשכר והמטפל  ימצא בהם כלי מסיע להצעיד את מטופליו קדימה.

ליצירת קשר ופרטים מלאים על אילנה הראל

מאמרים קשורים

Back to top button