ספרי עידן חדש והעצמה

ספר הכל צפוי והרשות נתונה!

מערכת אלטרנטיבלי
שלוש שערי הספר מסמנים שלושה מעגלי התייחסות של האדם: השער הראשון דן בנושאים שבתוך האדם – אני מודע לעצמי. השער השני דן בנושאים שבין אדם לזולתן – יחסים בינאישיים מהיבט של מודעות עצמית. והשער השלישי מרחיק עד ליחסי האדם עם היקום – כיצד עובדים עם הכוחות הקוסמיים.

מודעות עצמית משפרת את איכות החיים שלנו. היא עוזרת לנו לעזור לעצמנו.
בספרי "אם אין אני לי – מי לי?", הצעתי מסלול עבודה להעמקת המודעות העצמית: פירטתי בהרחבה מהי מודעות עצמית ומה חשיבותה,  ואחר הבהרתי מושגי יסוד. דנתי בהשפעת הילדות שלנו על היווצרות דפוסי מחשבה, רגש והתנהגות, הצגתי את רעיון הילד הפנימי, התעכבתי על הנושאים החשובים של הקבלה, הערכה ואהבה עצמית; מניתי צעדים בדרך לשינוי והצגתי ארגז כלים לעבודה על המודעות ולביצוע שינויים.

בספר הנוכחי ארחיב לגבי נקודות חשובות בנושא במודעות העצמית ואוסיף דברים שלא נדונו בספר הקודם. שלוש שערי הספר מסמנים שלושה מעגלי התייחסות של האדם: השער הראשון דן בנושאים שבתוך האדם – אני מודע לעצמי. השער השני דן בנושאים שבין אדם לזולתן – יחסים בינאישיים מהיבט של מודעות עצמית. והשער השלישי מרחיק עד ליחסי האדם עם היקום – כיצד עובדים עם הכוחות הקוסמיים. כל החלקים מביאים אותנו להבנת העיקרון: הכל צפוי – והרשות נתונה!


אני מאמינה שבסופו של הספר נוכל להסכים כי ראוי לנו שנהפוך את המודעות העצמית לדרך חיים. המטרה בכל חלקי הספר היא אחת : להעמיק וללמוד מי אני וכיצד אני אחראי לחיי.

אז קדימה חברים, ארזו תרמילים: יוצאים שוב לדרך!

אני והזולת:
יש הרבה מה להגיד על יחסים עם אנשים אחרים מהיבט של מודעות עצמית. אנו רוצים לבדוק כיצד אנחנו, כאנשים מודעים החותרים להתפתחות ולצמיחה אישית, נוכל לתת למודעות הזאת להשפיע לטובה גם על קשרינו עם הסביבה. למשל, איך נוכל לשפר תקשורת בינאישית על מנת להבין יותר טוב את הזולת ולהיות מובנים יתר על ידו; על מנת שיהיו בינינו פחות רגשות פגועים וריבים קולניים; על מנת שנוכל לטפח זוגיות טובה ועמידה….

שנינו ביחד וכל אחד לחוד…

219 עמודים, כריכה רכה.


מאמרים קשורים

Back to top button