ספרי רוחניות

ספר התגשמות שניה וקרמה

מערכת אלטרנטיבלי
רודולף שטיינר (1861-1925) פיתח מדע רוחני מודרני שהוא כינה בשם "אנטרופוזיה" (ידיעת טבע האדם ותכונותיו). הוא הגדיר את התורה האזוטרית כ: "שביל של ידע שמטרתו להנחות את הרוחניות של האדם לעבר הרוחניות של העולם. האנטרופוזיה מבוססת על הבנה עמוקה של האופי הגשמי, הנפשי והרוחני של האדם והיא עוזרת לפתח ידע אישי מקיף, שכולל בין היתר הכרת האמת אודות התגשמות שניה וקרמה.

שטיינר אומר:
"המורכבות של החיים החיצוניים תמשיך לגדול ולא משנה כמה פעילויות יעברו בעתיד מן האדם אל המכונה, רק מעטים יוכלו לחיות חיים מאושרים בהתגשמות הנוכחית שלהם אם לא יחול שינוי של ממש בתנאים הקיימים כיום. והתנאים השונים האלה חייבים לנבוע מכך שנפש האדם תכיר באמת הטמונה בהתגשמות שינה ובקרמה."

האנטטרופוזיה מלמדת אותנו שהבנה עמוקה של הרעיון של התגשמות שינה וקרמה חיונית בהחלט לעתיד התרבות האנושית וכדור הארץ.

כדברי שטיינר:
"תחושת האחריות תגדל עד לדרגה שלא הייתה אפשרית קודם לכן, ותובנות מוסריות נוספות יבואו בהכרח בעקבותיה. כבני האדם שלומדים לחיות תחת השפעת הרעיונות של התגשמות שינה וקרמה, נגיע למסקנה שאיננו יכולים להעריך את חיינו על סמך מה שבא לידי ביטוי בתקופת חיים אחת בין הלידה למוות, אלא שעלינו להביא בחשבון פרק זמן שמשתרע על פני תקופות חיים רבות".
לשם כך, יש להפעיל יכולת:


לחדור לתוך העניינים האינטימיים של חיי הנפש, לתוך דברים שכל נפש חייבת לחוות ביסודות העמוקים של תמצית ההווייה שלה".
ספר זה מלמד ומכוון את הקורא, התלמיד, למצוא את הדרך להפעלת יכולת זו.
רודלוף שטיינר הטיל על עצמו מטלה – להפיץ במערב את הידע המדעי על התגשמות שינה וקרמה, או גלגול נשמות. שטיינר האמין כי הבנת גלגול הנשמות בצורה זו היא המביאה להבנת הקשר בין בני האנוש והקוסמוס.

רודלוף שטיינר מחפש את הדוגמא האישית – איך להסביר לאדם, כפרט, בעזרת דוגמאות והוכחות, מה הדרך המעשית להתנסות בהתגשמות שניה ובקרמה מתמשכת.

ספר זה מכיל את עיקרי תורתו של רודולף שטיינר בנושא חשוב זה, ונחשב כספר החשוב ביותר שנכתב במערב, במאה העשרים, על גלגול נשמות.

111 עמודים, כריכה רכה.


מאמרים קשורים

Back to top button