ספרי רוחניות

ספר חכמה ותמימות

מערכת אלטרנטיבלי
כי הוא היה איש חי באמת, אשר לא היה דוגמתו, והוא חי תמיד חיים אמיתיים ובכל פעם חי חיים חדשים"

תורותיו, אמירותיו וסיפוריו של רבי נחמן הם לעולם צוהר וביטוי ללבטי חייו, ובכולם משמשים האישי והמטפיזי יחדיו, ללא התר. במרכזו של ספר זה עומדים המתח והתנועה שבין מידת החכמה למידת התמימות. הם שוזרים כחוט השני לא רק את מבחר התורות והסיפורים שלוקטו בספר, אלא את מכלול יצירתו של רבי נחמן, ומהווים מפתח לעולמו הרוחני. 
חכמה ותמימות הם קטבים שביניהם נעים גם חייו של כל אדם, מושגים אלה- בלבושים לשוניים שונים- הם מרכזיים בהגותם של פילוסופים וביצירתם של סופרים, המתמודדים באמצעותם עם שאלות היסוד של היקום האנושי: הזדהות וניכור, קביעות וחירות, השתייכות והתבדלות, אמונה וכפירה.

סדנא דארעא חד הוא,והדרמה הקיומית הנפרשת בדברי רבי נחמן נוגעת בכולנו. 
חכמה ותמימות בנוי במתכונתם של ספרי פרשנות קלאסיים, שהטקסט במרכזם. לטקסט עצמו אין תחליף: תוכנו הרוחני והדרמה הקיומית שנפרשת בו אינם ניתנים להפרדה מצורת הבעתו הספרותית. הפרשנות היא מורה דרך המלווה את הקוראים במפגשם הבלתי אמצעי עימו. 


אליעזר מלכיאל לימד פילוסופיה באקדמיה לאמנות בצלאל, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן- גוריון, ומשמש כיום כמרצה לפילוסופיה במכללת עלמא. הוא מחברו של הספר כוונה תחושה רגש: סובייקטיביות ודרכי הבהרתה הפילוסופית וכן פרסם מאמרים פילוסופיים והגותיים בכתבי עת ובאסופות שונות.

כריכה רכה, 230 עמודים


מאמרים קשורים

Back to top button