אנרגיות חיוביות

טכניקת EMF ורשת ה-UCL

מאת: פורטל אלטרנטיבלי, ליאור בנימיני
טבעה של רשת ה-UCL ו"החוכמה הפנימית".

ללא קשר כיצד נבחר להגדיר זאת, התפתחות אישית כרוכה בדרך כלל בנושאים כמו:

• עמידה באתגרים ומשימות נוכחיות בחיים כפי שאנו תופסים אותם באותה תקופת חיים

• הפגת השפעתם של נושאים מהעבר שעדיין ממשיכים לקחת מאיתנו אנרגיה בזמן ההווה ויוצרים "רעשי רקע" בחיינו

• פיתוח קשר ישיר וברור עם ה"קול" הפנימי והאינטואיציות האישיות שלנו

• עיצוב אישי, נקי מהשפעות בהן אנו לא מעוניינים, של הדרך בה אנו חיים את חיינו

• גיבוש משאבים פנימיים שיעזרו לנו להשיג את הכיוון העתידי אליו אנו בוחרים להניע עצמנו

• ניהול יחסים הרמוניים עם אנשים אחרים ועם העולם

• היכולת לתמוך בתכונותיו של הגוף לרפא עצמו ולשמור על רווחה פיזית אופטימאלית במצבים משתנים (אצל כל אחד יכולת זו פועלת ברמה כזו או אחרת, בצורה טבעית).


אנו, העוסקים בטכניקת EMF Balancing Technique®, רואים את כלל הנושאים הללו כנתמכים ונגזרים באופן ישיר משדה האנרגיה האישי שסביב גופנו, יכולתו לשאת כמות מוגברת של אנרגיה, וכמוכן ממידת האיזון בה אנו נושאים אנרגיה זו בתוך האנטומיה האנרגטית שלנו.

המקבילה הפיזית של תיאור זה, עשויה להיות שיפור מידת היעילות שבה הגוף שלנו מנצל ומחלק את משאבי המזון ברחבי גופנו לתמיכה במשימות ובצרכים פיזיים, אשר משתנים בכל רגע ורגע במהלך היום, ובאופן רחב יותר – בכל תקופה ותקופה במהלך חיינו.

טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי תומכת ביכולתנו לנצל יותר מהאנרגיות החופשיות המצויות בשדה האנרגיה האינסופי של היקום ולנהל את האנרגיה האישית שלנו בצורה המאוזנת ביותר למטרותינו האישיות, יהיו אשר יהיו.

כאשר השדה האישי סביבנו חזק ויציב אנו מסוגלים לעמוד בצורה חזקה יותר כנגד השפעות שאינן הרמוניות עם הצרכים האישיים שלנו ולהישאר מכוונים בקלות רבה ל"קול הפנימי" ולייחודיות האישית שלנו.

החוכמה הפנימית
"החוכמה הפנימית" היא מושג בטכניקה המתאר מעין עצמי רוחני גבוה אשר טמון בפנימיותנו, מהווה חלק מאיתנו ומכוון הדרכים בהם אנו בוחרים לחיות את חיינו בתחומי החיים השונים, לטובתנו הגבוהה ביותר, גם מבלי שבהכרח תהיה לנו גישה מודעת לכך. בצורה דומה, טמונה באנטומיה הפיזית חוכמה גופנית שמחליטה אילו שינויים גופניים נדרשים בכדי להתמודד עם מצב מסוים ופועלת להשגת השינויים הללו – כל זאת מבלי שתהיה לנו גישה מודעת למידע זה או לתהליך המפיק אותו. עצמי רוחני זה הוא הגורם המסדיר את איזון האנרגיה האישית שלנו ותהליכי ההתפתחות אישית הנמשכים בחיינו.


כאשר מעוררים את המבנים השונים ב-UCL ומכינים אותם להכלת כמות מוגברת של אנרגיה, הדבר מניע תהליך מתמשך של השפעות שמתרחשות בהתאם לקצב ודפוסי האנרגיה האישיים של כל אדם או בעצם בצורה מותאמת אישית ל"מקום" בו הוא נמצא בחייו, לטובתו הגבוהה ביותר ובהתאם לצרכיו הנוכחיים, גם אם אינו מודע לדברים אלו בצורה מלאה ומדויקת.

לאורך התהליך ולאחריו אנו מפתחים קשר חזק לחוכמתנו הפנימית אשר בהדרגה הופכת להיות מובחנת יותר ויותר במודעות היום יומית, וכמוכן ההתפתחות האישית ממשיכה לנוע הלאה גם לאחר שיסתיימו מפגשי הטיפול בפועל.

כיוון שמדובר בתהליך שמתרחש בצורה ייחודית בכל אדם, לא ניתן לחזות מראש כיצד יחוו השפעות התהליך וכמוכן בארבעת השלבים הבסיסיים של הטכניקה לא מכוונים את התהליך לטיפול בבעיה מסוימת, אם כי עדויות רבות ממקרי טיפול בארץ וברחבי העולם הביעו שיפור במצבים גופניים, רגשיים ורוחניים: שינוי דפוסים חוזרים של התנהגות ומחשבה, טיפול במצבים של "תקיעות" בחיים, חיבור חזק יותר למהות הפנימית, הטבה במצבים גופניים שונים, פיתוח יכולות אישיות "חדשות" ועוד.


מאמרים קשורים

Back to top button